ทันทุกสถานการณ์ครบทุกประเด็นเด็ด รวบรวมข่าวสารและแนวโน้มข่าว เศรฐกิจที่มีผลต่อค่าเงิน(forex)จากทั่วทุกมุมโลก

Xi Jinping
นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายลง จะช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางของจีน ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา