บทวิเคราะห์รายสัปดาห์กับคู่สกุลเงินหลัก จากกราฟ MT4 ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค