วีดีโอสอน Forex youtube ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ เช่นการติดตั้งโปรแกรม mt4 การใช้เส้นบอกเทรน วิธีใช้งานอินดิเคเตอร์เพื่อหาจุดเข้าและออก รวมไปถึงแนวทางวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน