หลักการใช้งาน MT4
Webinar กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง หลักการใช้งาน MT4 ในเบื้องต้น 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง หลักการใช้งาน MT4 ในเบื้องต้น

จุดประสงค์
1. รุ้ถึงการใช้งาน MT4 เบื้องต้น
2. เข้าถึงโปรแกรมการซื้อขาย ค่าเงิน ที่ใช้ในระดับโลก

กดเพื่อเข้าชม