ทำความรู้จักกับ Forex
Webinar กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง ทำความรู้จักกับ Forex 7 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ทำความรู้จักกับ Forex

จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าตลาด forex คืออะไร
2. เข้าใจถึงตลาดการลงทุนที่เป็น ค่าเงิน

กดเพื่อเข้าชม