คำคม คำคมแรงบันดาลใจ

Benjamin Graham | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

Benjamin Graham | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

In the short run, the market is a voting machine.

But in the long run, it is a weighing machine.

ในระยะสั้นตลาดหุ้นคือเครื่องลงคะแนน

แต่ในระยะยาวแล้วมันคือเครื่องชั่งน้ำหนัก

– Benjamin Graham –

 

สมัครเปิดบัญชีได้ที่นี่  : คลิก

ลงทะเบียนเข้าอบรมศูนย์เรียนรู้ฟรีได้ที่  http://gkfxprime.link/th-trai