หากท่านมีความสามารถเชียวชาญด้านการเทรดวิเคราะห์กราฟจากอินดิเคเตอร์ หรือการวางแผนเทรด ที่มีความต้องการเผยแพร่ให้กับนักเทรดหน้าใหม่ เรายินดีสนับสนุนทั้งในด้านเครื่องมือกำลังคน และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด