Awesome Oscillator ( AO ) วิเคราะห์ทิศทางการแกว่งของตลาดอย่างชัดเจน
Bill Williams Indicator

Awesome Oscillator ( AO ) วิเคราะห์ทิศทางการแกว่งของตลาดอย่างชัดเจน

Awesome Oscillator ( AO ) คือตัววัดความแกว่งของทิศทางแรงผลักดันของตลาด โดยการคำนวณค่าจาก เส้น SMA 34 และเส้น SMA 5
โดยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

สัญญาณการเข้า Buy

วีธีที่ 1 สังเกตุ Histogram ( ลักษณะรูปจานรอง )
เมื่อ Histrogram อยู่เหนือเส้นศูนย์ ให้เข้าเฉพาะออร์เดอร์ Buy อย่างเดียว และต้องสังเกตุด้วยว่า :
– มีสัญญาณการกลับตัวเมื่อ histogram เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุด โดยแท่งสีแดงแท่งที่สองจะต้องต่ำกว่าแท่งแรก และแท่งที่สามจะต้องเป็นสีเขียวและสูงกว่าแท่งที่สอง
– ควรจะมีสัญญาณแท่งของ AO Indicator อย่างน้อย 3 แท่ง
พึงระวังไว้ว่า จะต้องให้แท่ง Columns ของ Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์เสมอ

วิธีที่ 2 สังเกตุการผ่านเส้นศูนย์
สัญญาณการเข้าออร์เดอร์ Buy จะเกิดขึ้นเมื่อแท่ง Histogram ได้ผ่านเส้นศูนย์ขึ้นไปอยู่เหนือเส้นศูนย์แล้ว ซึ่งเมื่อแท่ง Histogram ได้ผ่านเส้นศูนย์แล้ว ให้สังเกตสัญญาณดังต่อไปนี้ด้วยว่า
– จำเป็นต้องให้มี Columns อย่างน้อย 2 Columns
– Columns แรก จะอยู่ใต้เส้นศูนย์ก็ได้ , แต่แท่งที่สองจำเป็นจำเป็นต้องผ่านเส้นศูนย์มาให้ได้ ( เกิดการเปลี่ยนจากค่าลบให้เป็นค่าบวก )
– จะไม่มีการเกิดสัญญาณ Buy และ Sell ขึ้นพร้อมกัน

วิธีที่ 3 สังเกตการเกิด 2 ยอด ( ภูเขา 2 ลูก )
เมื่อต้องการเปิดออร์เดอร์ Buy จะต้องให้ Histogram อยู่ใต้เส้นศูนย์
โดยที่:
– หายอดที่ลดลง ( คือยอดลงต่ำสุด), อยู่ภายใต้เส้นศูนย์และตามด้วยยอดอีกอันอื่น, ซึ่งสูงกว่าก่อนหน้านี้หนึ่ง (จำนวนลบซึ่งน้อยตามค่าสัมบูรณ์, ดังนั้นมันปิดที่ใกล้เส้นศูนย์), มันทำให้เกิดสัญญาณ.
-Histogram ของทั้งสองยอดต้องอยู่ใต้เส้นศูนย์ หากข้ามเส้นศูนย์ขึ้นไประหว่างยอดเงื่อนไขนี้จะไม่สามารถใช้ได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามก็จะสัญญาณการเข้าออร์เดอร์ Buy ในอีกวิธีหนึ่งปรากฏขึ้นทันที นั่นคือ การสังเกตุจากการตัดเส้นศูนย์
-Histogram แท่งใหม่แต่ละแท่งจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ กว่าแท่งก่อนหน้า
– หากมียอดใหม่ ( ภูเขาลูกใหม่กำลังจะเกิดขึ้น ) โดยที่ Histogram ยังไม่ตัดเส้นศูนย์ขึ้น สามารถเข้าออร์เดอร์ Buy เพิ่มได้

สัญญาณการเข้า Sell

จะตรงกันข้ามกับสัญญาณการเข้า Buy

 


เปิดบัญชีเทรดฟรี คลิก